http://www.granty.edu.pl/

http://www.swps.pl/warszawa/warszawa-uczelnia/warszawa-uczelnia-struktura/885-wroclaw/wydzial-we-wroclawiu/10771-centrum-badan-stosowanych-nad-zdrowiem-i-zachowaniami-zdrowotnymi

http://centrumlibero.pl/